Podorlický skanzen Krňovice

Ekocentrum Orlice

ZO ČSOP Orlice provozuje od roku 1998 ekocentrum, které se specializuje na poskytování informací týkajících se životního prostředí nejširší i odborné veřejnosti, ale také na environmentálně vzdělávací a osvětové aktivity. Od roku 2007 je jeho oficiální název „Ekocentrum Orlice“. Ekocentrum sídlí v budově bývalého zájezdního hostince „Na Špici“ v Podorlickém skanzenu v Krňovicích.  V tomto objektu máme víceúčelový sál s příslušenstvím (vybavenou kuchyňkou a prezentační technikou) pro cca 50 – 60 osob, vhodný pro pořádání osvětových, vzdělávacích a společenských akcí, výstavní prostory a také informační kancelář, která slouží zároveň jako pokladna skanzenu.

Výstavba a vybavení budovy Ekocentra Orlice probíhala mj. za finanční podpory Královéhradeckého kraje, s dotací z programu LEADER ČR a z programu Dřevo 2007 a Dřevo 2009 (ÚVR ČSOP + LČR s.p.).
Blíž přírodě 2014


Ekocentrum Orlice se orientuje na následující služby:

  • Poskytování informací a poradenství v otázkách životního prostředí (ekoporadna / infocentrum)
  • Pořádání osvětových akcí pro nejširší veřejnost (Den Země, tématické akce ve skanzenu, výstavy apod.)
  • Pořádání ekovýchovných programů pro školy a podobná zařízení
  • Pořádání akcí v prostorách ekocentra pro další zájemce (výroční zasedání, semináře,  různá jednání apod.)

Kontakty:


Adresa Ekocentra Orlice:
Ekocentrum Orlice
Krňovice 33
503 46 Třebechovice pod Orebem


E-mail: csop@krnovice.cz                             Tel.: 495 591 633, 603 510 169, 604 751 265
EC - titul
Více jak 100 ekocenter na jednom místě.
© 2009 Podorlický skanzen Krňovice
Vygenerováno Systémem Animáto.