Podorlický skanzen Krňovice

Současnost

Východočeský statek

Zázamí tzv. Východočeského statku 

v plánu označen T)
 
V loňském roce proběhlo dokončení výstavby dvorcového uzavřeného statku, který je částečně roubený a částečně zděný. Jeho předlohou není konkrétní stavba, ale objekt, který byl postaven na Českoslovanské výstavě v roce 1895 a byl nazván "Východočeský statek".
 
Stavba ní přístupná a slouží jako technické zázemí pro areál skanzenu. V krytých stáních bude uložena současná zemědělská technika a stroje a zařízení používané pro údržbu a rozvoj skanzenu a jeho okolí - traktory, sekačky, lis na seno apod. V obytné části pak bude byt pro správce skanzenu.
 
V průběhu letošního roku  bude dokončena  nová  expozice truhlářské dílny z počátku 20. století, jejíž strojní a nástrojové vybavení již máme k dispozici. Součástí dílny bude i historický katr, který jsme vloni získali z Kosteleckých horek. Expozice bude zpřístupněna v průběhu turistické sezóny. 
Mlýn Běleč cca 1920

Dokončení vodního mlýna z  Bělče nad Orlicí č.p. 30

v plánu naleznete pod označením  M)

 
   V roce 2009 bylo získáno stavební povolení na obnovu památkově chráněného roubeného vodního mlýna z Bělče nad Orlicí č.p. 30 v areálu skanzenu.
 
V roce 2010 začaly stavební práce na zděných částech a byla vyzděna i lednice pro vodní kolo.
 
V roce 2011 následovala obnova vlastního roubeného objektu a na počátku roku 2012 byl zkolaudován.
 
V průběhu roku 2012 probíhaly práce na vodním kole, vnitřním mlýnském zařízení - hranici a interiérech světnice.
 
V roce 2013 bylo zhotoveno mlecí české složení včetně mlecích kamenů a lubu, bylo zhotoveno paleční kolo a lucerna pro pohon mlecího složení.
 
V roce 2015 pokračovaly práce na mlýnském zařízení (násypka, čištění meliva ...) a dalších částech mlýna včetně vodního hospodářství - horní rybník a vantroky pro přivedení vody na vodní kolo.  
 
V roce 2016 byly veškeré práce dokončeny a mlýn slavnostně spušten v srpnu téhož roku. 
V současné době  je mlýn  plně přístupný a v hlavní turistické sezóně je  ukázka mlecího zařízení v chodu součástí prohlídek. logo KHK.png
   Krajský úřad Královéhradeckého kraje podpořil v grantovém řízení zhotovení kamenné základové konstrukce a lednice (prostor, kde se otáčí vodní kolo). V minulých letech byl podpořen v podobných grantových řízeních nákup šindelové krytiny na střechu a zhotovení polotovarů - řeziva pro roubení obvodových stěn. Částečně byla podpořena i obnova roubené stavby.

MAS Nad Orlicí
 
     Vlastní obnova roubené stavby mlýna byla podpořena v rámci grantového řízení vyhlášeného Místní akční skupinou Nad Orlicí.

Nadace OKD
Nadace ČEZ
Elektrárny Opatovice
    Obnova vnitřních částí mlýna a mlýnské technologie probíhá za laskavého přispění výše uvedených subjektů.
 

 
Škola ze Všestar ve skanzenu

 Opět se peče chleba v roubené chalupě (škola) ze Všestar

V plánu naleznete pod označením N)

   Součástí prohlídkové trasy je obnovená historická roubená stavba - známá jako škola ze Všestar (obec v sousedství Hradce Králové). Stavba pochází cca z roku 1750.  Je to klasická komorová chalupa,  která podle dochovaných kronikářských pramenů   sloužila v letech 1767-1770 jako provizorní škola  do doby, než se v obci postavila první skutečná škola.

   Od roku 2011 v objektu probíhají příležitostné ukázky pečení chleba v tradiční peci vytápěné dřevem. Četnost a aktuální termíny jsou uvedeny vždy v aktualitách na titulní stránce zde.

   Obecně - pečení probíhá obvykle v sobotu tak, že je od časného rána pec vytápěna, cca od 12 - 14 hodin probíhá zadělávání těsta a začíná pečení a kolem 15 - 16 hodin lze čerstvý chléb ochutnat.

   Pečeme tradiční pšenično-žitný (50/50%) chléb dle tradičních receptů.

  
Chleba v peci
 

 
Expozice ve skanzenu

Expozice skanzenu v roce 2017

V rámci prohlídkové trasy lze vidět nejen stavby samotné, ale i jejich interiér vybavený dobovými exponáty. Maximální důraz je kladen na funkčnost všech exponátů a mnohé z nich je možné si v rámci prohlídky vyzkoušet. 

   V současné době  můžete shlédnout tyto expozice
 • stavby (mlýn, kočárovna, kovárna, "škola" ze Všestar, špejchary ze Semechnic a Prasku, sušárna ovoce, stodola)
 • funkční žentour
 • funkční stabilní motory
 • auto a moto veteráni
 • zemědělská technika (různé typy mlátiček, šrotovníky, sečky...)
 • restaurované povozy - bryčky, žebřiňáky, formanský vůz
 • historické nářadí a nástroje
 • expozice mletí a uchování obilí
 • expozice zpracování mléka
 • expozice praní
 • expozice zpracování lnu 
 • expozice tkalcovská -  nejen tkaní na stavu, ale vše, co s tím souvisí - příprava stavu, návinu příze apod.
 • sušení ovoce
 • staré a krajové odrůdy ovocných dřevin
 • výběh s tradičními  hospodářskými zvířaty (koně, ovce, drůbež...)
 • expozice obytné chalupy 19.stol.
 • funkční kovářská expozice
 • mlýn - vnitřní  tzv. staré české mlýnské složení včetně válcové stolice z poč. 20.století. V exteriéru mlýna vodní hospodářství  včetně funkčního vodního kola. 
 • Nově se pro rok 2017 připravují truhlářská a tesařská expozice včetně historického katru. 
   V průběhu roku se konají i tematicky zaměřené dny, kdy jsou předváděny v provozu i mnohé další stroje vázané na dané téma (mlátičky, traktor Lanz Bulldog, koňmi tažené povozy atd.) Kalendář takových dní je k dispozici v části ke stažení.

     Rozvoj areálu skanzenu (zejména jeho rychlost) je závislý zejména na finančním zabezpečení. Celý záměr je spíše dílem nadšenců a skanzen dodnes nemá své profesionální zaměstnance. Zájem o podporu aktivit tohoto druhu ze strany sponzorů je i přes řadu prohlášení (a až na výjimky), minimální. Jediným zdrojem, na který se tak lze spolehnout, je vlastní práce a zdaněný zisk firmy. Zisk, který je zejména v současné době a za současného stavu ekonomiky a stavebního oboru obecně jen velmi malý...

  
Svezení na formanském voze
© 2009 Podorlický skanzen Krňovice
Vygenerováno Systémem Animáto.