Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Nacházím se: Domovská stránka / Sponzoři

Sponzoři a podporovatelé

  Královéhradecký kraj

 
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj je vyhlašovatelem grantových a dotačních programů nejen na obnovu a záchranu památek a ekologickou výchovu. I námi podané projekty byly opakovaně podpořeny a tak jsme mohli realizovat řadu staveb či jejich částí. Pro příklad lze jmenovat například :
 
 1. záchrana vodního mlýna z Bělče nad Orlicí - opakovaná podpora
 2. výstavba budovy ekocentra - zájezdní hostinec "Na Špici" z Hradce Králové - opakovaná podpora
 3. transfer a rekonstrukce roubené školy ze Všestar - opakovaná podpora
 4. ekovýchovné aktivity ZO ČSOP - opakovaná podpora
 5. podpora realizace www stránek skanzenu a propagačních tiskovin
 6. podpora programu záchrany krajových odrůd ovocných dřevin a péče o zeleň ve skanzenu
 7. pořízení včelstev pro Podorlický skanzen v Krňovicích
 8. opakovaná podpora kulturních akcí konaných ve skanzenu
 9. opakovaná podpora pořádání soutěže Ekologická olympiáda
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
 
Kontaktní www stránky : www.kr-kralovehradecky.cz
 
 Místní akční skupina Nad Orlicí
 
MAS Nad Orlicí
Místní akční skupina Nad Orlicí, se statutem obecně prospěšné společnosti, sdružuje podle principu partnerství a v Leaderovském duchu venkovské podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího rozvoje venkova v kraji tří Orlic. Metodu LEADER, jako úspěšný nástroj rozvoje venkova, naplňuje podporou projektů, projekty spolupráce s jinými MAS, vzděláváním a podněcováním dalších společných projektů.

V podorlickém skanzenu v Krňovicích byly podpořeny projekty:
 
 1. dovybavení ekocentra ČSOP
 2. zázemí pro expozice v Podorlickém skanzenu
 3. záchrana vodního mlýna z Bělče nad Orlicí

Kontaktní www stránky : www.nadorlici.cz
 

Český svaz ochránců přírody a Lesy České republiky

ČSOP
Český svaz ochránců přírody je největší nevládní nezisková organizace zaměřená na ochranu přírody a přírodního či kulturního dědictví v České republice. Kromě praktických prací pro ochranu přírody je mimo jiné společně s LČR s.p. vyhlašovatelem grantových řízení Ochrana biodiverzity, Infocentra a Dřevo. Základní organizace Orlice je zapojena do těchto aktivit a úspěšně se uvedených grantových řízení účastní. ČSOP ve spolupráci s LČR s.p. podporuje řadu aktivit ZO Orlice :
  1. opakovaná podpora projektů na záchranu starých a krajových odrůd ovocných dřevin v rámci programu Ochrana biodiverzity
  2. opakovaná podpora ekovýchovnách aktivit, osvětové a informační činnosti - např. v rámci programu Infocentra
  3. opakovaná podpora ve společném výběrovém řízení s LČR s.p. - program Dřevo - (Dřevo 2010: obnova historických exponátů - zhotovení kopií historického nářadí pro práci s dětmi v rámci činnosti ekocentra, obnova roubené školy ze Všestar - dřevěné výrobky; Dřevo 2012: Vybavení nové učebny Ekocentra Orlice v Podorlickém skanzenu v Krňovicích - pořízení masívního dřevěného nábytku) 
 
lčrČSOP dlouhodobě spolupracuje s podnikem Lesy České republiky s.p. 
 


Kontaktní www stránky : www.csop.cz www.lesycr.cz

 

Město Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem
S městem Třebechovice pod Orebem spolupracujeme již od počátku realizace skanzenu. Nejen při projednávání celého záměru, změně územního plánu, ale spolupracujeme i v oblasti rozvoje cestovního ruchu v oblasti Třebechovicka.


Město poskytlo finanční příspěvky na spolufinancování výstavby objektů ve skanzenu a údržbu okolí areálu - komunikace.

Kontaktní www stránky : http://www.trebechovice.cz/
 

Rolc - zahradní technika

Zahradní technika Rolc - Pardubice
Firma je partnerem Podorlického skanzenu od roku 2017 a pomáhá se servisem a dodávkami zahradní techniky pro údržbu a rozvoj skanzenu.
 
Kontaktní www stránky : www.rolc.cz
 

Tondach

 Tondach
Firma Tondach dodává střešní krytinu na vybrané stavby ve skanzenu za zvýhodněných podmínek :
 
 
 1. střešní krytina kočárovny
 2. střešní krytina kovárny
Kontaktní www stránky : http://www.tondach.cz/
 

Animato - Optimato

Optimato
Firma poskytuje redakční systém pro správu stránek a webhosting pro tyto www stránky za zvýhodněných podmínek.
 
 


Kontaktní www stránky : www.optimato.cz

 

Mlýny J. Voženílek

Mlýny J. Voženílek
Firma poskytuje mouku pro ukázkové pečení chleba v historické peci "Školy ze Všestar".
Termíny pečení jsou uvedeny na hlavní stránce v aktualitách. Zpravidla jsou to soboty. Výsledky jsou i k ochutnání (v odpoledních hodinách).

Kontaktní www stránky : www.mlynyvozenilek.cz
 

 Fond T-mobile

Fond T-Mobile
Fond - T-mobile podporuje v otevřených grantových řízeních neziskové organizace v regionech Královéhradecka, Lounska a Prahy 11. Fond podpořil i projekty zaměřené na obnovu a záchranu cenných staveb v Podorlickém skanzenu :


 1. transfer roubené školy ze Všestar - opakovaná podpora
 2. transfer roubeného špýcharu z Prasku
 3. záchrana vodního mlýna z Bělče nad Orlicí
Kontaktní www stránky : http://www.prosvetkolemnas.cz/
 

Nadace OKD

Nadace OKD
Nadace OKD podpořila projekt obnovy mlýna z Bělče nad Orlicí v roce 2012
 1. Zahájení obnovy mlýnské technologie - zhotovení vodního kola
Kontaktní www stránky : www.nadaceokd.cz
 

Elektrárny Opatovice

EOP
Elektrárny Opatovice podpořily projekt obnovy mlýna z Bělče nad Orlicí v roce 2013
 
 
 1. Obnova mlýnské technologie - zhotovení palečního kola, lucerny, mlýnské složení, hever na mlecí kameny
 
Kontaktní www stránky : http://www.eop.cz/
 

  Nadace ČEZ

 
Nadace ČEZ
Nadace ČEZ podpořila projekt obnovy mlýna z Bělče nad Orlicí v roce 2012

 1.  Dokončovací práce na objektu
 2.  Zhotovení mlýnské hranice

Kontaktní www stránky : www.nadacecez.cz
 


Všem donátorům děkujeme za jejich podporu a pomoc při rozvoji Podorlického skanzenu v Krňovicích a zájem na rozvoji jediného zařízení tohoto druhu v Královéhradeckém kraji
 
NOVINKY E-MAILEM
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Místní akční skupina NAD ORLICÍ
Turistická oblast Hradecko
Regionální produkty Hradecko
Projekt štípače byl spolufinancován Evropskou unií
Regionální kancelář kongresové a incentivní turistiky Hradec Králové
Zahradní technika Rolc
Kapesní katalog
Kudy z nudy
© 2009 Podorlický skanzen Krňovice

Vytvořilo Optimato - kreativní internetová agentura
Mapa stránek   Všechna práva vyhrazena