Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Nacházím se: Domovská stránka / ZO ČSOP Orlice / O nás

O nás

Blíž přírodě 2014

  

O Českém svazu ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme téměř 9 000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. V roce 2009 jsme oslavili již 30. výročí vzniku naší organizace. ČSOP je naší největší a nejstarší celostátní nevládní organizací, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí.

Činnost ČSOP je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečujeme o přírodně cenná území, provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snažíme o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky, pracujeme s dětmi a mládeží, provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečujeme o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastníme se rozhodování ve správních řízeních, podílíme se na ochraně kulturních památek a vyvíjíme řadu dalších aktivit. Specifikem, kterým se Český svaz ochránců přírody odlišuje od většiny obdobně zaměřených organizací, je, že svoji činnost provádí především v jednotlivých základních organizacích (ZO), kterých je po celém území České republiky téměř prostřednictvím dobrovolníků.


O ZO ČSOP Orlice

csop 2.JPG
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Orlice“ (ZO ČSOP Orlice) se sídlem v Hradci Králové je jednou z téměř 400 poboček Českého svazu ochránců přírody. Od svého založení v roce 1988 (kdy vznikla oddělením části členů od tehdejší ZO ČSOP při Povodí Labe) se naše organizace podílí na praktické činnosti pro ochranu přírody, krajiny a památek. Zpočátku se orientovala zejména na údržbu a ošetřování zeleně v Hradci Králové a jeho okolí. Praktická péče o přírodu a zeleň probíhala v největší intenzitě hlavně v první polovině 90. let. V této době probíhala péče o zeleň v areálu bojiště války 1866 na Chlumu, pečovali jsme o chráněná území v okrese Hradec Králové (označování lokalit, vyřezávání náletů, úklid) a členové ZO ČSOP Orlice se dlouhodobě zabývali také lesnickými pracemi - hlavně likvidací polomů a kůrovcových kalamit na území Krkonošského národního parku. Postupem doby však tato činnost upadala s tím, jak úřady začínaly dávat při zajišťování prací pro přírodu přednost komerčním firmám. Důležitou součástí byla také práce s dětmi a mládeží, kdy při ZO ČSOP Orlice fungoval přírodovědně-vodácký kroužek a každoroční letní aktivitou byly tábory v Orlických horách. Pro tyto účely využívala naše organizace od roku 1989 vlastní táborovou základnu v údolí řeky Kněžné u Prorubek na Rychnovsku. Tato činnost s kolektivem dětí a mládeže však byla ukončena v polovině 90. let, kdy se původní generace vodáků a táborníků „rozprchla po světě“ a pro další pokračování se mezi školáky nenašel dostatek zájemců. Asi nejdéle provozovanou aktivitou byla péče o labutě v Hradci Králové v zimním období. ZO ČSOP Orlice byla také aktivní při ochraně památek, podařilo se zrekonstruovat řadu památek lidové architektury. Tato činnost v roce 1994 přešla na Dřevozpracující družstvo, se kterým stále spolupracujeme. Od konce 90. Let jsme se soustředili na nové aktivity, ke kterým patří:
  • Program záchrany starých a krajových odrůd ovocných dřevin, které jsou neodmyslitelnou, přesto však velmi ohroženou součástí naší krajiny. V rámci tohoto programu byly provedeny terénní průzkumy, zřízena školka a vypěstované sazenice vracíme znovu do krajiny.
  • Realizace Podorlického skanzenu v Krňovicích, na který je v současné době řada našich aktivit vázána (krajové odrůdy, ekocentrum aj.).
  • Provoz Ekocentra Orlice, které je zaměřeno na poskytování informací veřejnosti a ekologickou výchovu a osvětu.
  • Účast ve správních řízeních a jiných rozhodovacích procesech, kterou vnímáme jako prevenci poškozování přírody, krajiny a životního prostředí.
  • V roce 2007 k našim činnostem přibyla také zemědělská činnost, která je zaměřena na údržbu zemědělských pozemků v okolí Podorlického skanzenu. Součástí této činnosti je chov ovcí.
Podrobnější informace o našich aktivitách najdete ve výročních zprávách.

V roce 2010 bylo Českým svazem ochránců přírody a Lesy České republiky, s.p. podpořeno pořízení venkovního nábytku pro Ekocentrum Orlice v rámci programu Dřevo 2010.
  
  
csop 1.JPG
NOVINKY E-MAILEM
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Místní akční skupina NAD ORLICÍ
Turistická oblast Hradecko
Regionální produkty Hradecko
Projekt štípače byl spolufinancován Evropskou unií
Regionální kancelář kongresové a incentivní turistiky Hradec Králové
Zahradní technika Rolc
Kapesní katalog
Kudy z nudy
© 2009 Podorlický skanzen Krňovice

Vytvořilo Optimato - kreativní internetová agentura
Mapa stránek   Všechna práva vyhrazena