Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Nacházím se: Domovská stránka / Ekocentrum Orlice / Programy pro školy

Programy pro školy

Nabídka ekovýchovných programů Ekocentra Orlice pro školy

Ekocentrum Orlice sídlí v areálu Podorlického skanzenu v Krňovicích a je provozované Českým svazem ochránců přírody – základní organizací Orlice. Nabízí pro školy všech stupňů vzdělávací programy zaměřené zejména na environmentální aspekty života lidí v minulosti i na některé ryze současné otázky týkající se životního prostředí. Oproti jiným podobným zařízením je Ekocentrum Orlice jedinečné svým netradičním zázemím i velmi hodnotnou a zajímavou krajinou v okolí.

Kalendář volných termínů - klikněte zde ...

Aktuální nabídku ekovýchovných programů můžete stahovat zde ... (PDF, 317 kB)
 

Nabídka programů je následující:

I. Programy zaměřené na život lidí v minulosti

1. Komentované prohlídky skanzenu

1a) Hospodaření Prohlídka historických objektů ve skanzenu zaměřená na běžný život našich předků.

1b) Řemesla - Prohlídka zaměřená na řemesla, která byla v minulosti na vsi běžná a nepostradatelná.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)               

Určeno pro: všechny věkové skupiny dětí a mládeže

Cena: 30,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 300,- Kč

2. Zpracování lnu - Povídání o lnu, praktická ukázka tradiční technologie zpracování přadného lnu. Základní postupy si děti vyzkouší sami. (Program probíhá venku a je nutno ho přizpůsobit počasí.)

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)               

Určeno pro: všechny věkové skupiny dětí a mládeže (mateřské školy nutno konzultovat)

Cena: 45,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 450,- Kč

 3. Zpracování surové ovčí vlny - Program seznamuje  s chovem ovcí, jejich užitkem a se zpracováním vlny. Součástí programu je výroba dekorace z vlny.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)               

Určeno pro: základní a střední školy

Cena: 45,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 450,- Kč

4. Práce s koněm - Program seznamuje účastníky s přípravou koně do práce a s vlastní prací  tažného koně. Ukázky práce s koněm probíhají buď v přilehlém lese  nebo  v areálu skanzenu.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: základní a střední školy

Cena : 50,- Kč za žáka, cena za skupinu do 15 žáků je 750,- Kč

 13. Ukázkové pečení chleba - Děti se seznámí s tradiční výrobou chleba a také si ho sami vyrobí a upečou a odnesou nebo snědí. Kromě toho se něco dozvědí o historii pečení chleba u nás i ve světě. Součástí programu je prohlídka skanzenu. Tento program je celodenní (doba trvání cca 4 hpdiny).

Délka programu: cca 4 hodiny (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: všechny věkové skupiny dětí a mládeže

Cena : 100,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 1000,- Kč

 16. Stravování našich předků - Seznámení s tím, jak vypadal jídelníček našich předků, jaké suroviny a proč se při vaření používaly.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: základní a střední školy

Cena : 30,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 300,- Kč

19. Od zrnka k mouce - Program o tradičním pěstování a zpracování obilnin, při kterém si některé způsoby zpracování děti sami vyzkouší.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: všechny věkové skupiny dětí a mládeže

Cena : 45,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 450,- Kč

21. Svezení na voze taženém koňmi - V rámci jakéhokoli programu je možnost svezení dětí na historickém voze.

Délka programu: cca 30 minut (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: všechny věkové skupiny dětí a mládeže

Cena : 40,- Kč za žáka, skupina musí mít min.20 žáků

22. Ze života mlynářů aneb jak se mlela mouka - Program seznámí žáky s mlynářským řemeslem a životem mlynářské rodiny. Žáci se dozví o různých druzích obilnin a způsobech mletí v historii. Program využívá prostory mlýna v areálu skanzenu a skládá se z teoretické a praktické části, kdy si děti mletí mouky vyzkouší. Za pěkného počasí probíhá část programu venku.

                                    Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

                                    Určeno pro: ZŠ a SŠ, u MŠ nutná konzultace

                                    Cena : 45,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 450,- Kč

  

II. Programy zaměřené na práci s tradičními a dalšími přírodními materiály

5. Domácí výroba mýdla - Program seznamuje s postupem výroby mýdla v historii a dnes. Každý si vyrobí glycerinové mýdlo.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: všechny věkové skupiny dětí a mládeže

Cena : 45,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 450,- Kč

 7. Výroba perličkových ozdob - Vánoční program seznámí žáky s historií výroby tradičních perličkových ozdob a vyrobí si vlastní výrobek.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: základní a střední školy

Cena : 65,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 650,- Kč

8. Hraní s proutím - Program žáky seznámí s materiály používanými k pletení košíků v minulosti a dnes. Každý si vyrobí drobnou dekoraci. 

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: základní a střední školy

Cena : 55,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 550,- Kč

  14. Drátkování - Program přibližuje toto tradiční řemeslo, každý si tuto techniku vyzkouší a vyrobí si drobný dekorační předmět.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: všechny věkové skupiny dětí a mládeže

Cena : 45,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 450,- Kč

 17. Práce s kukuřičným šustím - Program seznamuje s tímto tradičním materiálem, každý si vyrobí drobnou dekoraci.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: základní a střední školy

Cena : 55,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 550,- Kč

 18. Tkaní - Žáci se seznámí se způsobem výroby plátna a sami si tkaní vyzkouší.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: základní a střední školy

Cena : 40,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 400,- Kč

 20. Textilní materiály a techniky - Program seznámí žáky se surovinami pro výrobu textilií, v jeho rámci si různé techniky vyzkoušejí (zpracování surové vlny a lnu, předení, tkaní)

Délka programu: cca 4 hodiny (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: všechny věkové skupiny dětí a mládeže

Cena : 120,- Kč za žáka, min. počet 20 žáků

 22. Výroba slaměných řetězů - Vánoční program, ve kterém se děti seznámí s tímto tradičním materiálem a vyrobí si řetěz nebo ozdobu ze slámy.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: mateřské a základní školy

Cena : 55,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 550,- Kč

 

III. Programy zaměřené na přírodu a ochranu životního prostředí

9. Poznávací stezky okolím Podorlického skanzenu - Soutěžní forma programu spočívající v poznávání různých druhů přírodnin a zodpovídání otázek z oblasti přírody a životního prostředí. Program probíhá venku, proto je závislý na počasí.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: všechny věkové skupiny dětí a mládeže

Cena : 40,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 400,- Kč

 10. Odpady v domácnosti a v přírodě - Program žáky seznamuje s dobou rozkladu různých odpadů a nabízí různé způsoby, jak jejich vzniku předcházet.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: základní školy

Cena : 40,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 400,- Kč

 11. Program „Les“ - Program seznamuje žáky s funkcemi lesa a jeho významem. Děti zamyslí nad jednotlivými součástmi a obyvateli lesa a jejich vztahy. Součástí programu je pohyb v lese.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: všechny věkové skupiny dětí a mládeže

Cena : 30,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 300,- Kč

 15. Staré ovocné odrůdy - Žáci se v terénu seznámí se starými odrůdami ovocných stromů a jejich významem. Na podzim je součástí poznávačka a ochutnávka plodů.

Délka programu: cca 1 hodina (případně lze přizpůsobit)

Určeno pro: základní a střední školy

Cena : 40,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 400,- Kč

Další informace vám rádi poskytneme na tel. č. +420 725 838 035, +420 725 838 039 nebo e-mailové adrese skanzen@krnovice.cz. Na těchto kontaktech také můžete objednávat vybrané programy.

 

Všeobecné podmínky

  • Termín návštěvy vybírejte na adrese http://www.krnovice.cz/kalendar-akci-v-ekocentru.html

  • Prosíme, programy objednávejte nejlépe 2 týdny předem.
  • Konkrétní náplň programu bude předem upřesněna podle Vašeho zájmu a časových možností. 
  • Jednotlivé programy lze v rámci časových možností (Vašich i našich) kombinovat – zejména prohlídku skanzenu (č. 1) s dalšími programy. Na základě předchozích zkušeností však nedoporučujeme kombinovat 3 a více programů. Cena za kombinovaný program dohodou.
  • U programů delších, než jsou výše v nabídce uvedené doby, je případné navýšení ceny dohodou.
  • Doprovod (učitelé, vedoucí) má vstup bezplatně (v případě prohlídek skanzenu bezplatně max. 2 osoby na třídu).
  • Za kázeň a bezpečnost žáků odpovídá doprovázející pedagog – vedoucí!

V případě zájmu se lze na našich internetových stránkách www.krnovice.cz zaregistrovat pro zasílání novinek nejen v programech pro školy. Na tomtéž místě je možné svůj kontakt upravit či zcela zrušit.

NOVINKY E-MAILEM
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Místní akční skupina NAD ORLICÍ
Turistická oblast Hradecko
Regionální kancelář kongresové a incentivní turistiky Hradec Králové
Zahradní technika Rolc
Kapesní katalog
© 2009 Podorlický skanzen Krňovice

Vytvořilo Optimato - kreativní internetová agentura
Mapa stránek   Všechna práva vyhrazena