Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Nacházím se: Domovská stránka / Ekocentrum Orlice / Programy pro školy

Programy pro školy

Nabídka ekovýchovných programů Ekocentra Orlice pro školy

Ekocentrum Orlice sídlí v areálu Podorlického skanzenu v Krňovicích a je provozované Českým svazem ochránců přírody – základní organizací Orlice. Nabízí pro školy všech stupňů vzdělávací programy zaměřené zejména na environmentální aspekty života lidí v minulosti i na některé ryze současné otázky týkající se životního prostředí. Oproti jiným podobným zařízením je Ekocentrum Orlice jedinečné svým netradičním zázemím i velmi hodnotnou a zajímavou krajinou v okolí.

Kalendář volných termínů - klikněte zde ...

Aktuální nabídku ekovýchovných programů můžete stahovat zde ... (PDF, 355 kB)
 

Nabídka programů je následující:

I. Programy zaměřené na život lidí v minulosti

1. Jak se žilo v minulosti na venkově – komentovaná prohlídka skanzenu. Jedná se o prohlídku historických objektů ve skanzenu, včetně dobového zemědělského a řemeslného náčiní a vybavení používaného v domácnostech. V rámci prohlídek je kladen důraz i na environmentální aspekty života lidí v minulosti a současnosti. Program je možné tematicky zaměřit na: a) zemědělské hospodaření, b) řemesla nebo c) tradiční hospodářská zvířata.

Délka prohlídek je cca 45-90 min (opt. 60 min) a lze ji přizpůsobit časovým možnostem návštěvníků.

Cena programu je 50,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 500,- Kč.

Určeno pro: všechny věkové skupiny

2. Zpracování lnu. V rámci tohoto programu se žáci seznámí s tradiční technologií zpracování lnu pro výrobu ošacení a dalšího textilu. Součástí je povídání o lnu a praktická ukázka jeho zpracování (lámání a vyčesávání lnu – tyto postupy si děti mohou samy vyzkoušet). Program je doplněn o environmentální a sociální aspekty. Práce se lnem probíhá venku, program proto není, i s ohledem na používané nástroje, vhodný pro zimní období a je závislý na počasí. Zpracovávaný len pochází z vlastní produkce ve skanzenu.

Délka programu je cca 60 min.

Cena programu je 50,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 500,- Kč.

Určeno pro: základní a střední školy (mateřské školy - nutno konzultovat)

3. Zpracování surové ovčí vlny. Program přibližuje, jakým způsobem se dříve zpracovávala vlna a její význam pro naše předky. Účastníci se seznámí s chovem ovcí, jejich užitkem pro člověka i krajinu a následně si vyzkouší, jak se vlna prala a česala. K dispozici bude i kolovrátek a vřetánko. Na konci programu si vyrobí malý výrobek z vlny.

Délka programu je cca 60 min.

Cena programu je 50,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 500,- Kč.

Určeno pro: základní a střední školy

4. Práce s koněm. Program seznamuje účastníky nejen s vlastní prací tažního koně (srovnání hospodaření v dřívějších dobách a možnosti využití koňské síly v současnosti), ale i s vlastní přípravou koně do práce - seznámení s jednotlivými součástmi postroje. Ukázky práce s koněm probíhají buď v přilehlém lese nebo v areálu skanzenu.

Délka programu je cca 60 min. Minimální počet žáků: 15 (je nutná náročnější příprava).

Cena programu je 50,- Kč za žáka, cena za skupinu do 15 žáků je 750,- Kč.

Určeno pro: všechny věkové skupiny (mateřské školy - vhodné konzultovat)

5. Ukázkové pečení chleba. V tomto celodenním programu se děti seznámí s tradiční výrobou chleba a samozřejmě si ho také sami vyrobí a upečou. Kromě toho se seznámí s historií pečení chleba u nás i ve světě a se surovinami k jeho výrobě používanými. Součástí programu je prohlídka skanzenu. Program je vhodný pro období jaro – podzim.

Tento program je celodenní (trvá cca 4 hodiny). Je vhodný pro jednu třídu (max. 30 dětí), cena je 150,-Kč za žáka, cena za skupinu do 15 žáků je 2250,-Kč.

Určeno pro: všechny věkové skupiny

6. Stravování našich předků. V tomto programu se děti seznámí s jídelníčkem našich předků, jaké suroviny a proč se dříve používaly. Hravou formou si zkusí určit suroviny na přípravu různých tradičních pokrmů, které už dnes
Aktualizace: srpen 2020
víceméně od maminek nebo babiček neznají.

Délka programu je cca 60 min a lze ji přizpůsobit časovým možnostem. Prohlídky jsou vhodné pro základní případně střední školy (tematické zaměření a hloubka výkladu je přizpůsobována věku a zaměření skupiny).

Cena programu je 50,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 500,- Kč.

Určeno pro: základní a střední školy

7. Ze života mlynářů aneb jak se mlela mouka. Program seznámí žáky s mlynářským řemeslem a životem mlynářské rodiny. Žáci se dostanou informace o různých druzích obilnin a způsobech mletí v historii. Program využívá prostory mlýnů (vodního a větrného) v areálu skanzenu a skládá se z teoretické a praktické části. Děti si mj. vyzkouší např. mlácení obilí cepy. Za pěkného počasí probíhá část programu venku.

Délka programu je cca 60 minut a lze ji přizpůsobit časovým možnostem návštěvníků. Prohlídky jsou vhodné pro základní případně střední školy (tematické zaměření a hloubka výkladu je přizpůsobována věku a zaměření skupiny) u mateřských škol nutno konzultovat.

Cena programu je 50,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 500,- Kč.

Určeno pro: všechny věkové skupiny

8. Svezení na voze taženém koňmi. V rámci jakéhokoli programu je možnost svezení dětí na historickém voze.

Délka programu 30 – 60 min – dle počtu žáků.

Cena je 45,-Kč za žáka, cena za skupinu do 20 žáků je 900,- Kč (je nutná náročnější příprava).

Určeno pro: všechny věkové skupiny

  

II. Programy zaměřené na práci s tradičními a dalšími přírodními materiály

9. Domácí výroba mýdla. Program zahrnuje seznámení s postupem výroby mýdla, jakožto základního prostředku osobní hygieny v historii a dnes. Program zahrnuje i environmentální aspekty. Účastníci si vyrábějí vlastní glycerinové mýdlo. Program probíhá v interiéru budovy ekocentra, proto je vhodný za jakékoliv počasí i v zimním období.

Délka programu je cca 60 min.

Cena programu je 50,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 500,- Kč.

Určeno pro: všechny věkové skupiny

10. Výroba perličkových ozdob. Účastníci se seznámí s historií výroby tradičních perličkových ozdob (technologický postup dříve a dnes) a vyrobí si vlastní výrobek. Program je připraven ve dvou variantách – celoroční a vánoční (výroba dekorace nebo vánoční ozdoby). Program probíhá v interiéru budovy ekocentra, proto je vhodný za jakéhokoliv počasí i pro zimní období.

Délka programu je cca 60 min.

Cena programu je 70,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 700,- Kč.

Určeno pro: základní a střední školy

11. Hraní s proutím. V rámci tohoto programu se žáci seznámí s různými přírodními materiály používanými k pletení košíků v minulosti a dnes. Každý si uplete drobný výrobek. Náročnost lze upravit dle věku účastníků. Program může probíhat jak venku, tak i v interiéru budovy Ekocentra, proto je vhodný pro jakékoliv počasí i pro zimní období.

Délka programu je cca 60 min, lze jej časově prodloužit v případě výroby složitější dekorace.

Cena základního programu je 55,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 550,- Kč.

Určeno pro: základní, střední školy

12. Drátkování. Cílem tohoto programu je přiblížit žákům toto tradiční řemeslo dnes využívané jen za účelem výroby dekorativních předmětů. V rámci programu si každý zhotoví drobnou dekoraci. Program může probíhat jak venku, tak i v interiéru budovy Ekocentra, proto je vhodný pro jakékoliv počasí i pro zimní období.

Délka programu je cca 60 min. Cena základního programu je 50,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 500,- Kč.

Určeno pro: základní a střední školy

13. Výroba slaměných řetězů. Vánoční program, ve kterém se děti seznámí s tím to tradičním materiálem a vyrobí si slaměný řetěz nebo slaměnou dekoraci. Program může probíhat jak venku, tak i v interiéru budovy Ekocentra, proto je vhodný pro jakékoliv počasí i pro zimní období.

Délka programu je cca 60 min.

Cena základního programu je 55,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 550,- Kč.

Určeno pro: mateřské a základní školy

 

III. Programy zaměřené na přírodu a ochranu životního prostředí

14. Poznávací stezky okolím Podorlického skanzenu. Jedná se o soutěžní formu programu spočívající v poznávání různých druhů stromů, rostlin, živočichů, popř. dalších přírodnin a zodpovídání dalších otázek z oblasti přírody a životního prostředí. Program probíhá venku, proto je závislý na počasí.

Délka programu je cca 60 min.

Cena programu je 45,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 450,- Kč.

Určeno pro: základní a mateřské školy (mat. školy nutno konzultovat)

15. Odpady v domácnosti a v přírodě. Program zaměřený na předcházení a třídění odpadů a jejich působení v přírodním prostředí. Žáci se dozvědí, jak dlouho trvá rozklad jednotlivých druhů odpadů a zda s tím můžeme něco udělat. Zamyslíme se nad tím, kam odpad „mizí“.

Délka programu je cca 45-60 min.

Cena programu je 45,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 450,- Kč.

Určeno pro: mateřské a základní školy

16. Staré ovocné odrůdy. V tomto programu se žáci dozvědí, co to vlastně staré odrůdy jsou a proč jsou pro nás i dnes důležité. Dle ročního období navštívíme školku, sady, na podzim ovoce ochutnáme a zkusíme jednotlivé odrůdy poznávat.

Délka programu je cca 60 min.

Cena základního programu je 45,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 450,- Kč.

Určeno pro: základní, popř. i střední školy

 

Další informace vám rádi poskytneme na tel. č. +420 725 838 035, +420 725 838 039 nebo e-mailové adrese skanzen@krnovice.cz. Na těchto kontaktech také můžete objednávat vybrané programy.

Všeobecné podmínky

  • Termín návštěvy vybírejte na adrese http://www.krnovice.cz/kalendar-akci-v-ekocentru.html.

  • Prosíme, programy objednávejte minimálně 2 týdny předem.
  • Konkrétní náplň programu bude předem upřesněna podle Vašeho zájmu a časových možností.
  • Jednotlivé programy lze v rámci časových možností (Vašich i našich) kombinovat - zejména prohlídku skanzenu s dalšími programy. Na základě dosavadních zkušeností však nedoporučujeme kombinovat 3 a více programů při jedné návštěvě.
  • Cenovou nabídku Vám na požádání sdělíme.
  • U programů delších, než jsou výše v nabídce uvedené doby, je případné navýšení ceny dohodou.
  • Pedagogický doprovod má vstup bezplatně (v případě prohlídek skanzenu bezplatně max. 2 osoby na 1 třídu (cca 25 žáků) s výjimkou průvodců zdravotně postižených žáků).
  • Prosíme, dodržujte čas, na který jste na program objednáni, předčasné a pozdní příjezdy nám působí komplikace! Případné změny příjezdu nám, prosím, hlaste předem či operativně např. v případě zdržení vlivem špatné dopravní situace.
  • Prosíme, v případě, že nemůžete přijet na objednaný program, informujte nás o tom co nejdříve (storno poplatky neúčtujeme), abychom mohli daný termín využít pro jiné zájemce.
  • Za kázeň a bezpečnost žáků odpovídá doprovázející pedagog – vedoucí!

V případě zájmu se lze na našich internetových stránkách www.krnovice.cz zaregistrovat pro zasílání novinek nejen v programech pro školy. Na tomtéž místě je možné svůj kontakt upravit či zcela zrušit.

NOVINKY E-MAILEM
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Místní akční skupina NAD ORLICÍ
Turistická oblast Hradecko
Regionální produkty Hradecko
Regionální kancelář kongresové a incentivní turistiky Hradec Králové
Zahradní technika Rolc
Kapesní katalog
© 2009 Podorlický skanzen Krňovice

Vytvořilo Optimato - kreativní internetová agentura
Mapa stránek   Všechna práva vyhrazena