Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Nacházím se: Domovská stránka / Skanzen / Stavby ve skanzenu

Stavby ve skanzenu

Stavby ve skanzenu - doplněny o netradiční fotografie, ze stavby apod...
Statek
 

A) Polabský statek  

   Volná kopie stavby patrového pavlačového polabského statku - nejedná se o historický objekt. Stavba slouží jako zázemí pro pracovníky skanzenu a jako byt správce. Není součástí expozice!

  Dispozičně je navržen dle potřeb správy skanzenu. Rovněž slouží jako ukázková stavba současných roubených staveb realizovaných Dřevozpracujícím družstvem.  

   Časté dotazy : vysoký sklon střechy - ten je tradiční a v minulosti se takto ostrý úhel používal. Sklon byl odvozen z historických fotografií (například tzv. Šrámkův statek v Pileticích v původním provedení - po vichřici na poč. 20. stol dostal současnou nízkou valbovou střechu, který se stal volnou předlohou této stavby).
Stodola Ledce
 

B) Stodola z Ledců

Stodola z ledců - výstavba

Rekonstrukce (tj. stavba zhotovená na základě zaměření původní stavby, původní technologií, z nového materiálu - polštářů) stávající stavby. Předloha
zatím stojí v obci Ledce (nedaleko Třebechovic p. Orebem).

Stavba není součástí expozice a slouží jako depozitář exponátů před jejich restaurováním.

Časté dotazy : mezery mezi trámy - sloužily k provětrávání interiéru stodoly, kde se dosoušelo obilí len apod.

klášterec
 C) Stodola z Klášterce nad Orlicí

Stodola z Klášterce nad Orlicí - výstavba

Rekonstrukce stodoly, která se nedochovala. Původní stodola se zřítila a použitelné byly pouze pískovcové sloupy. Ostatní části jsou zrekonstruované na
základě zaměření původních prvků.

Stodola slouží jako restaurátorská dílna pro opravu exponátů a ruční dílna. Není součástí prohlídkové trasy.

D) Zděný špýchar

plánovaná stavba...

E) Brána

plánovaná stavba - bude řešena jako typické brány na Třebechovicku (zdivo, dřevěná vrata)...

Ekocentrum

F) Ekocentrum - rekonstrukce hospody "Na špici"

Ekocentrum

Je vstupním objektem do skanzenu, je zde prodejna vstupenek, informační kancelář, přednáškový sál, výstavní plochy v podkroví apod.

Objekt je rekonstrukce hospody "Na špici", která stávala cca do roku 1926 na dnešním náměstí 28. října v centru Hradce Králové.

Opět jde o novostavbu, nikoli historický objekt. Je navržena pro současné potřeby skanzenu a jako centrum ekologické výchovy Českého svazu ochránců přírody, ZO Orlice.

Použité technologie jsou moderní - objekt je celoročně užíván.

Dispozice však vychází z původního provedení - tj. umístění koloniálu, sál hospody.

Časté dotazy : lepenka na střeše - lepenka je běžnou krytinou, která se používala (v různých variantách) již koncem 19. století. Její použití si klade za cíl ukázat různé druhy střešní krytiny na jednom místě. Do budoucna se plánuje a bude nutná její pravidelná údržba - nátěry asfaltem. Už v konečném stadiu hospody byla lepenka použita pro překrytí původního štípaného šindelu.

Kočárovna

G) Kočárovna

Kočárovna byla součástí technického zázemí nejen hospody "Na špici". Sloužila jako prostor pro ukládání povozů projíždějících formanů a ukládání dalších strojů.

Stavba je opět dřevěná se zděnou částí, kde jsou situována WC pro návštěvníky.

V objektu jsou umístěny expozice motorů, veteránů a zemědělské techniky.

Časté dotazy : střešní krytina - pálená taška tzv. srdcovka. Jde o regionálně typickou tašku pro Opočensko a Třebechovicko. V minulosti byla v okolí řada cihelen s touto taškou ve výrobním programu. V současné době na tuto tradici navazuje pouze firma Tondach.

H) Venkovské stavení

plánovaná stavba...

Stodola z Orlických hor

I) Stodola

Kopie podhorské stodoly - roubená spodní část stavby a vysoký krov. Běžný typ stodol v podhůří Orlických hor (podobná stodola je dodnes k vidění například v Rychnově nad Kněžnou - Městské Habrové.

Slouží jako depozitář, postupně bude vybavena expozicí.

Špýchar Semechnice

J) Špýchar ze Semechnic

Špýchar ze Semechnic ve Skanzenu

Roubená sýpka z obce Semechnice (nedaleko Opočna). První přenesená stavba, která byla realizována v areálu skanzenu. Vše je původní, kromě střešní krytiny.

Stavba slouží jako expozice a je součástí prohlídkového okruhu. V komorách jsou umístěny expozice mletí obilí (domácí mletí a čištění) a expozice zpracování mléka.

K) Ovocná školka starých odrůd

Slouží k pěstování starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Výpěstky jsou používány k zakládání sadů a alejí ve skanzenu a jeho okolí...

Realizace probíhá v rámci celostátního programu na záchranu starých a krajových odrůd ovocných dřevin Českého svazu ochránců přírody.

Zvonice

L) Zvonice

První stavba, kterou byla zahájena výstavba skanzenu. Jde o příklad zvoničky z Orlických hor. V roce 2010 dostala zvonička i svůj zvon, který odlili pracovníci Technického muzea v Brně.

Mlýn

M) Mlýn z Bělče nad Orlicí

Roubený vodní mlýn z obce Běleč nad Orlicí č.p. 30. Stavba v tomto provedení pochází z roku 1809. Mlýn je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek.

Naneštěstí však nebyla od poloviny 20. století prováděna systematická údržba, a tak se stavba zřítila a do skanzenu se podařilo získat pouze torzo a několik dochovaných fragmentů, které posloužily jako vzory pro zhotovení autentických kopií.

Během rozebírání stavby, bylo vše dochované zaměřeno a spolu se zaměřením Národního památkového ústavu ze 70. let 20. stol. se tyto podklady staly základem pro projekt stavby.

Realizace obnovy mlýna probíhala v letech 2009 - 2016. 

Stavba slouží jako expozice tzv. staročeského mlecího zařízení včetně jeho ukázek v chodu. Vedle staročeského složení je do mlýna umístěna válcová stolice z počátku 20.století, která slouží na ukázku mačkání vloček.  Vedle těchto expozic je ve mlýně tzv. parádní světnice s ukázkou stylu mlynářského života z poč. 20.století.
Škola ze Všestar

N) Roubená chalupa (škola) ze Všestar

Původní historická stavba cca z roku 1750, v které se koncem 60.let 18.stol. vyučovalo, než byla postavena v obci první škola. Stavba není památkově chráněná a na původním místě jí hrozil zánik.

Stavba byla rozebrána, popsána, převezena a znovu postavena v areálu skanzenu, kde se stala již 3. původní stavbou. Současně je dosud největší přenesenou stavbou, která slouží jako expozice muzea.

Stavba je součástí prohlídkové trasy a je vybavena expozicí bydlení na venkově v 19.stol. a expozicí tkalcovství a tkaní. V průběhu roku 2012 byl obnoven historický tkalcovský stav, který se stal dalším provozuschopným exponátem a rovněž slouží pro předvádění tkaní.

Od roku 2011 v objektu probíhají příležitostné ukázky pečení chleba v tradiční peci vytápěné dřevem. Četnost a aktuální termíny jsou uvedeny vždy v aktualitách na titulní stránce.

Špýchar z Prasku

O) Špýchar z Prasku

Fyzicky druhá přenesená stavba ve skanzenu. Opět byla zdokumentována a rozebrána na původním místě, převezena a znovu postavena v areálu skanzenu. Jde o roubenou stavbu, ale na rozdíl od všech ostatních je postavená z tvrdého (listnatého) dřeva - dubu. To je typickým stavebním materiálem Novobydžovska.

Ve špýcharu jsou umístěny expozice praní a zpracování lnu.

Sušárna ovoce - Semechnice

P) Sušárna ovoce ze Semechnic

Roubená sušící komora je opuštěná na břehu potoka v Semechnicích dodnes - stojí zde torzo původní sušárny ovoce s roubenou sušící komorou. Tu se však nepodařilo od jejích majitelů získat, a tak byla po zaměření sušárna zrekonstruována dle původní dispozice ve skanzenu. Dnes je tedy provozuschopnou ukázkou sušení ovoce v minulosti. Je obestavěná prkennou kolnou, která zároveň slouží jako přípravna ovoce. Dle průzkumu původní sušárny byla původně dýmná, posléze byla doplněna uzavřeným topeništěm a stala se bezdýmnou - tak je i představena návštěvníkům.

Stavba je součástí expozice.

Ukázky sušení ovoce (spolu s ochutnávkou křížal) v podzimních měsících jsou součástí tematických dnů - více v kalendáři akcí zde.

Kovárna

Q) Kovárna

Stavba kovárny se v okolí nedochovala. Z tohoto důvodu je kovárna postavena jako rekonstrukce typické kovárny Třebechovicka tak, jak stávala např. v obci Běleč nad Orlicí či Nepasice. Stavba je částečně zděná z cihel - kovárna, ale obytný prostor kováře je roubený z polštářů.

V interiéru kovárny je umístěna funkční kovářská expozice, která poskytuje prostor pro ukázky práce kováře a současně zde jsou zhotovovány veškeré kovářské výrobky pro potřeby skanzenu.

R) Kaplička

Kaplička je rekonstrukcí kapličky z Humburk (u Nového Bydžova) a původně byla zasvěcena Sv. Salvátorovi.

S) Altán

Altán slouží jako zázemí skanzenu - pro zpracování vypěstovaných plodů na mošt - moštárna. Objekt navazuje na projekt MAS Nad Orlicí - Venkovská tržnice a Venkovské tradice v krajině.

Východočeský statek
T) tzv. Východočeský statek 


V roce 2016 byla dokončena novostavba dvorcového statku, který slouží jako byt správce a technické zázemí skanzenu.

Tzv. "východočeský statek" je postavený podle statku postaveného na Národopisné výstavě v Praze v roce 1895. Stavení na této výstavě bylo samo kopií existujícího stavení z Trutnovska, které se v originále do dnešní doby již nezachovalo. Statek plní funkci hospodářského zázemí skanzenu - stáje pro koně, uložení sena a novodobé zemědělské techniky pro obhospodařování přilehlých pozemků kolem skanzenu.

Větrný mlýn z Librantic 

V letech 2019 - 2021 probíhala výstavba kopie větrného mlýna z Librantic, jehož originál byl postaven v roce 1855. Librantický mlýn byl jeden z posledních dochovalých mlýnů na Hradecku, proto se k němu zachovala nejen technická dokumentace, ale i mnoho fotografického materiálu, který nám zapůjčil Pan Václav Horák z Librantic. Tento materiál nám pomohl s jednotlivými konstrukčními detaily stavby a byl především cenným pro vybudování tzv. mlýnského složení v interiéru mlýna.

Vybavení mlýna bylo dokončeno a návštěvníkům  zpřístupněno v roce 2021. 

V letošním roce se chystáme na úpravu návrší kolem stavby.

Větrný mlýn z Librantic
NOVINKY E-MAILEM
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Místní akční skupina NAD ORLICÍ
Turistická oblast Hradecko
Regionální produkty Hradecko
Projekt štípače byl spolufinancován Evropskou unií
Regionální kancelář kongresové a incentivní turistiky Hradec Králové
Zahradní technika Rolc
Kapesní katalog
Kudy z nudy
© 2009 Podorlický skanzen Krňovice

Vytvořilo Optimato - kreativní internetová agentura
Mapa stránek   Všechna práva vyhrazena